Naíonra ‘Tigín Na Trá’

Address: Mill Street, Balbriggan, Co. Dublin, Ireland.  Tel: 01 6911410 / 01 8417700

naoinra_tigin_na_traI Naíonra Tigín Na Trá, tá grúpa súgartha agus seisiún réamhscoile ar fail trí mheáin na Gaeilge.

Tá na ranganna ar fail ar madin agus sa tráthnána do áisiúil. Tá gach rang múinta trí mheáin na Gaeilge. Tá ár bhfoireann láncháilithe agus cainteoirí líofa Gaeilge. Tá said ag tnúth le fáilte a chur roimh do pháiste.

Tá ár seisiún réamhscoile ar siúl ó De Luan go hÁoine

08:30 – 11:30
12:15 – 3:15

Tá ár sesiún grúpa súgartha ar siúl ó De Luan go hÁoine

09:00 – 12:00
12:15 – 3:15

Más miam leat foirm iarratais a fháil do leanbh nó tuilleadh eolais ar ár seirbhís, téigh; I dteagmháil linn ar 01 6911410 nó seol ríomphost chuig cawleyrachel@hotmail.com

Bíonn campaí samhraidh ar siúl againn I rith mí lúil agus mí Lúnasa gach bliain. Tá níos mó eolais ar fail ar ár leathanach facebook.

2 Bhliain Saor in Aisce faoi scéim ECCE / 2 Years Free Preschool under ECCE scheme

Má tá do pháiste 3 roimh 31ú Nollag, tá siad in ann scéim ECCE a fháil. Clúdaíonn an scéim ECCE dhá bhliain in iomlán. Más rud go bhfuil do pháiste 3 bliana daois idir Eanáir agus Márta, is féidir leis/léi an scéime ECCE a thosnú ag tús mí  Aibreán. Is féidir libh bheith ag freastal linn roimhe sin, ach beidh oraibh íoch as go dtí an am a thosaíonn an scéim go hoifigiúil. Sa chás seo, beidh do pháiste faoin scéime ECCE idir Aibreán go Meitheamh agus ansin Meán Fomhair go dtí Meitheamh ina dhiaidh sin.

Má tá do pháiste 3 bliana d’aois taréis na dátaí thuas, is féidir libh clárú dóibh Meán Fomhair sa bhliain ina dhiadh sin, de réir riallacha an scéime ECCE.

Má thosaíonn do phaiste sa grúpa súgartha gan a bheith cáilithe don séim ECCE, is féidir leo leas a bhaint as an Universal Childcare Subsidy atá le fail ó Lúnasa 2017. Laghdaíonn  an clár seo an táille go le 1.40 de mhaidin. Íocann an tuismitheoir an chuid eile go bhfuil an am a bheidh an paiste cáilithe don scéim ECCE.

Ma tá foirm iarraitais ag taisteal uaibh, nó tá tuilleadh eolais le fail. Bí I dteagmhail linn anseo.


In Naionra Tigin Na Trá, we offer a playgroup and a preschool session through the Irish language.

naoinra_tigin_na_tra_frontA Naíonra is a group of children coming together daily for 3 – 3.5 hours in a pleasant, cheerful and safe environment, under the guidance and supervision of a Stiúrthóir (Leader). The staff structures the environment to ensure all childrens development is catered for, giving the child the opportunity to acquire Irish naturally through the medium of play, which is this particular age group’s chief method of learning.

The Naíonra enables children to acquire Irish as distinct from teaching them in the traditional manner. Children hear Irish being spoken at all times by the Stiúrthóir Naíonra (Naíonra Leader). This method is known as Early Immersion Education (Luath-thumoideachas). With early immersion the child learns through a second language (in this case Irish). The Stiúrthóir understands everything the child says in his/her first language but answers him/her in the second language while also providing him/her with the necessary vocabulary in the second language. The child will begin to use Irish when he is ready to do so, each child at his/her own pace.

We accommodate both morning and afternoon classes for your convenience. All classes are carried out through the Irish language.Our fully qualified staff and fluent Irish speakers look forward to welcoming your child.

Our preschool session is Monday to Friday:

08:30am – 11:30am
12:15pm – 3:15pm

Our playgroup session is Monday to Friday:

09:00am-12:00pm
12:15pm-3:15pm

If you would like an application form for your child or further information on our service, please contact us on 01 6911410 or email cawleyrachel@hotmail.com and we will forward one to you.

We also offer adult Irish classes on Tuesday & Thursday evenings. For further information, please contact Emer on 085 817788

2 Years Free Preschool under ECCE scheme /2 Bhliain Saor in Aisce faoi scéim ECCE

A child qualifies for the free preschool under the ECCE scheme if they turn 3 prior to 31st December, in this case the ECCE scheme will cover 2 years for your child.If your child turns 3 between January and March, your child can start the ECCE scheme in April,  you can choose to pay for them to attend prior to this until the scheme comes into effect. In this event your child will get April to June and the following September to June under the free preschool ECCE programme.

If your child turns 3 after the above dates, they will enroll for the following September under the regulations of the ECCE scheme.

If your child starts in the preschool and they do not yet qualify for the ECCE scheme they are entitled to the received the Universal Childcare Subsidy which was introduced in August 2017. With the 3 hour session this reduces the fee by €1.40 per morning .The balance is paid by the parent until a time the child qualifies for the ECCE scheme.

If you would like an application for your child or if you have any questions on the two year scheme, please give us a call of complete the contact form here.