Naíonra ‘Tigín Na Trá’

Address: Mill Street, Balbriggan, Co. Dublin, Ireland.  Tel: 01 6911410 / 01 8417700

naoinra_tigin_na_traI Naíonra Tigín Na Trá, tá grúpa súgartha agus seisiún réamhscoile ar fail trí mheáin na Gaeilge.

Tá na ranganna ar fail ar maidin agus sa tráthnóna. Tá gach rang  trí mheáin na Gaeilge. Tá ár bhfoireann láncháilithe agus cainteoirí líofa Gaeilge. Tá said ag tnúth le fáilte a chur roimh do pháiste.

Tá ár seisiún réamhscoile ar siúl ó De Luan go hÁoine
08:30 – 11:30
12:15 – 3:15

Tá ár seisiún grúpa súgartha ar siúl ó De Luan go hÁoine
09:00 – 12:00
12:15 – 3:15

Más mian leat foirm chláraithe a fháil  nó tuilleadh eolais faoi ár seirbhís, téigh i dteagmháil linn ar 01 6911410 nó seol ríomphost chuig cawleyrachel@hotmail.com

2 Bhliain Saor in Aisce faoi scéim ECCE / 2 Years Free Preschool under ECCE scheme

Má tá do pháiste 3 roimh 31ú Nollag, tá siad in ann scéim ECCE a fháil. Clúdaíonn an scéim ECCE dhá bhliain in iomlán. Más rud go bhfuil do pháiste 3 bliana daois idir Eanáir agus Márta, is féidir leis/léi an scéime ECCE a thosnú ag tús mí  Aibreán. Is féidir libh bheith ag freastal linn roimhe sin, ach beidh oraibh íoch as go dtí an am a thosaíonn an scéim go hoifigiúil. Sa chás seo, beidh do pháiste faoin scéime ECCE idir Aibreán go Meitheamh agus ansin Meán Fomhair go dtí Meitheamh ina dhiaidh sin.

Má tá do pháiste 3 bliana d’aois taréis na dátaí thuas, is féidir libh clárú dóibh Meán Fomhair sa bhliain ina dhiadh sin, de réir riallacha an scéime ECCE.

Má thosaíonn do phaiste sa grúpa súgartha gan a bheith cáilithe don séim ECCE, is féidir leo leas a bhaint as an Universal Childcare Subsidy atá le fail ó Lúnasa 2017. Laghdaíonn  an clár seo an táille go le 1.40 de mhaidin. Íocann an tuismitheoir an chuid eile go bhfuil an am a bheidh an paiste cáilithe don scéim ECCE.

Ma tá foirm iarraitais ag taisteal uaibh, nó tá tuilleadh eolais le fail. Bí I dteagmhail linn anseo.

In Naionra Tigin Na Trá, we offer two preschool sessions, year 1 and year 2 through the Irish language.

A Naíonra is a group of children coming together daily for 3 hours in a pleasant, cheerful and safe environment, under the guidance and supervision of a Stiúrthóir (Leader). The staff structures the environment to ensure all childrens development is catered for, giving the child the opportunity to acquire Irish naturally through the medium of play, which is this particular age group’s chief method of learning.

The Naíonra enables children to acquire Irish as distinct from teaching them in the traditional manner. Children hear Irish being spoken at all times by the Stiúrthóir Naíonra (Naíonra Leader). This method is known as Early Immersion Education (Luath-thumoideachas). With early immersion the child learns through a second language (in this case Irish). The Stiúrthóir understands everything the child says in his/her first language but answers him/her in the second language while also providing him/her with the necessary vocabulary in the second language. The child will begin to use Irish when he is ready to do so, each child at his/her own pace.

We accommodate both morning and afternoon classes for your convenience. All classes are carried out through the Irish language.Our fully qualified staff and fluent Irish speakers look forward to welcoming your child.

Preschool Year 1 – This for children from 2.5 -3.5 years
Preschool Year 2 – This is for children from 3.5 – 5 years

We use the “Better Start” programme in the naíonra

The Better Start Programme is a Quality Development initiative which establishes a cohesive approach to quality across the Early Childhood Education and Care sector in Ireland.  We have undertaken this new approach to further enhance our knowledge and the quality of our curriculum  and in doing so to better support children’s learning and developing our setting.

Better Start is Child Lead, which means the focus of teaching is on the interests of the Child. Designated areas of play within the room is also established from the Childs interests.

Aistear Programme

We implemented the Aistear Programme Naíonra Tigín Na Trá when we opened in September 2014. The Aistear programme assists in your child’s development by learning through play.

Grúpa Réamh-scoile Bliain 1- Le haghaidh páistí ó 2.5-3.5 bliain d’aois.
Grúpa Réamh-scoile Bliain 2 –Le haghaidh páistí  ó 3.5-5 bliain d’aois.

Bímid ag baint úsáid as an clár “Better Start” sa Naíonra go laethúil.

Tugann an clár seo seans maith dúinn caighdeán aird a bheith again maidir le cleachtadh agus caighdeán aird sa Naionra, le Early Childhood in Éirinn.  Rithimid leis an chlár seo chun faghas agus forbairt dearfa a dhéanamh.

Is é suim an pháiste atá i gceist le Better Start i gcónaí. Athraíonn timpeallacht an Naionra de réir suim na bpáistí a vhíonn ag freastal ann gach lá.

Clár Aistear

Leanamar leis an clár Aistear nuair  thosaigh muid i 2014. Is é an rud atá i gceist leis an clár seo ná ag foghlaim trí súgradh agus spraoí.

Our preschool session (Year 2) is Monday to Friday:

08:30am – 11:30am
12:15pm – 3:15pm

Our preschool session (Year 1) is Monday to Friday:
09:00am-12:00pm
12:15pm-3:15pm

If you would like an application form for your child or further information on our service, please contact us on 01 6911410 or email cawleyrachel@hotmail.com and we will forward one to you.

We also offer Beginners Classes for Adults. For more information please contact us by phone or via our Facebook page.

2 Years Free Preschool under ECCE scheme /2 Bhliain Saor in Aisce faoi scéim ECCE
A child qualifies for the free preschool under the ECCE scheme if they turn 3 prior to 31st December, in this case the ECCE scheme will cover 2 years for your child. If your child turns 3 between January and June, your child can start the ECCE scheme the following September however you can choose to pay for them to attend prior to this until the scheme comes into effect.

If you would like an application for your child or if you have any questions on the ECCE scheme scheme, please give us a call or complete the contact form here