Naíonra ‘Tigín Na Trá’

Address: Mill Street, Balbriggan, Co. Dublin, Ireland.  Tel: 01 6911410 / 01 8417700

naoinra_tigin_na_traI Naíonra Tigín Na Trá, tá grúpa súgartha agus seisiún réamhscoile ar fail trí mheáin na Gaeilge.

Tá na ranganna ar fail ar madin agus sa tráthnána do áisiúil. Tá gach rang múinta trí mheáin na Gaeilge. Tá ár bhfoireann láncháilithe agus cainteoirí líofa Gaeilge. Tá said ag tnúth le fáilte a chur roimh do pháiste.

Tá ár seisiún réamhscoile ar siúl ó De Luan go hÁoine

  • 08:30 – 11:30
  • 12:15 – 3:15

Tá ár sesiún grúpa súgartha ar siúl Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin

  • 09:00 – 12:00
  • 12:15 – 3:15

Más miam leat foirm iarratais a fháil do leanbh nó tuilleadh eolais ar ár seirbhís, téigh; I dteagmháil linn ar 01 6911410 nó seol ríomphost chuig cawleyrachel@hotmail.com

Bíonn campaí samhraidh ar siúl againn I rith mí lúil agus mí Lúnasa gach bliain. Tá níos mó eolais ar fail ar ár leathanach facebook.

Tá ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ar siúl againn ar tráthnóna Dé Máirt agus Déardaoin. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh I dteagmháil le Emera r 085 817788


In Naionra Tigin Na Trá, we offer a playgroup and a preschool session through the Irish language.

naoinra_tigin_na_tra_frontA Naíonra is a group of children coming together daily for 3 – 3.5 hours in a pleasant, cheerful and safe environment, under the guidance and supervision of a Stiúrthóir (Leader). The staff structures the environment to ensure all childrens development is catered for, giving the child the opportunity to acquire Irish naturally through the medium of play, which is this particular age group’s chief method of learning.

The Naíonra enables children to acquire Irish as distinct from teaching them in the traditional manner. Children hear Irish being spoken at all times by the Stiúrthóir Naíonra (Naíonra Leader). This method is known as Early Immersion Education (Luath-thumoideachas). With early immersion the child learns through a second language (in this case Irish). The Stiúrthóir understands everything the child says in his/her first language but answers him/her in the second language while also providing him/her with the necessary vocabulary in the second language. The child will begin to use Irish when he is ready to do so, each child at his/her own pace.

We accommodate both morning and afternoon classes for your convenience. All classes are carried out through the Irish language.Our fully qualified staff and fluent Irish speakers look forward to welcoming your child.

Our preschool session is Monday to Friday:

  • 08:30am – 11:30am
  • 12:15pm – 3:15pm

Our playgroup session is Tuesday, Wednesday & Thursdays :

  • 09:00am-12:00pm
  • 12:15pm-3:15pm

If you would like an application form for your child or further information on our service, please contact us on 01 6911410 or email cawleyrachel@hotmail.com and we will forward one to you.

We offer Summer Camps during the months of July and August each year, please check out our facebook page for updates.

We also offer adult Irish classes on Tuesday & Thursday evenings. For further information, please contact Emer on 085 817788

Montessori 1 and 2 year pre school programme as per Budget Announcement – click here to find out more
(Please contact us for further information to see when your child qualifies for the free 2 year preschool service)